Produkt o nazwie MIKROSFERA nie podlega Rozporządzeniu Ministra Zdrowie i Opieki Społecznej z dnia 21 stycznia 1997 r w sprawie substancji chemicznych stwarzających zagrożenie dla życia , zdrowia lub środowiska naturalnego (DZ.U. z dnia 10 września 1997R) oraz z nowelizacją w/w rozporządzenia Dz.U. 99.26.241 z dnia 18 luty 1999r (Dz.U. z dnia 30 marca 1999r).

Mikrosfera, jako materiał budowlany, spełnia warunki zawarte w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 03 grudnia 2002r (Dz.U. Nr 22, poz.1850 z 2002r) – firma nasza wystąpiła do Państwowego Zakładu Higieny o przyznanie Atestu Higienicznego.

„Mikrosfera z popiołów lotnych” została poddana rejestracji wstępnej w systemie REACH-IT :

  • Kod odpadu 10 01 81 (produkt nie został sklasyfikowany w europejskim katalogu odpadów)
  • Identyfikacja: EC: 300-212-6, CAS: 93924-19-7

Certyfikaty i środowisko

Ogólny zarys związany z zagospodarowaniem odpadów opakowaniowych oraz politykę firmy w tym zakresie kliknij aby pobrać plik PDF

Karta charakterystyki

Przewiń na górę