MIKROSFERA

Podstawowymi zaletami mikrosfery jako materiału to bardzo niska gęstość nasypowa, doskonałe właściwość izolacyjno–akustyczne wysoka żaroodporność i wysoka spiekalność. Szczególne zastosowanie znalazła w produkcji materiałów ogniotrwałych, budownictwie oraz do mastyki samochodowej

O FIRMIE

Firma ZUMiR działa od 1995 r. na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej o nr. 002117 i jest jednym z największych producentów mikrosfery w Polsce. ZUMiR specjalizuje się w pozyskiwaniu, przetwarzaniu i sprzedaży mikrosfery. Posiadamy surowiec głównie z Polski i Kazachstanu. Roczny przerób mikrosfery polskiej to ok. 4000-5000 ton, a kazachstańskiej – 8000-10000 ton. Nasze rynki zbytu koncentrują się przede wszystkim w Europie oraz Ameryce Północnej.

Oprócz podstawowej działalności, jaką jest pozyskiwanie i przetwarzanie mikrosfery, firma zajmuje się również odzyskiem i gospodarczym wykorzystaniem innych odpadów, powstających w procesie spalania węgla kamiennego w energetyce. Są to m.in. popioło-żużle, żużle czy popioły lotne, wykorzystywane w przemyśle budowlanym, makroniwelacjach oraz rekultywacji terenów.

Naszym atutem jest samodzielność i bezpośrednia współpraca z Klientem. Wieloletnie doświadczenie technologiczne, wyspecjalizowane zaplecze produkcyjne oraz długoletni i ukierunkowani pracownicy, pozwalają nam zaoferować produkt najwyższej jakości. Ponadto jesteśmy partnerem rzetelnym i godnym zaufania.

Zastosowanie mikrosfery

Podstawowymi zaletami mikrosfery jako materiału to bardzo niska gęstość nasypowa, doskonałe właściwość izolacyjno – akustyczne wysoka żaroodporność i wysoka spiekalność. Cechy te powodują że mikrosfera jest doskonałym wypełniaczem lekkich materiałów kompozytowych o doskonałych właściwościach izotermicznych. Szczególne zastosowanie znalazła w produkcji materiałów ogniotrwałych, budownictwie oraz do mastyki samochodowej, oraz w branżach takich jak:

Przewiń na górę