• Polski
  • English
  • Deutsch
  • Русский
  • +48 48 614 27 99 | 601-207-180 | 781 985 402
  • stepien.elzbieta@wp.pl

Produkcja

Proces technologiczny pozyskiwania mikrosfery z popiołów lotnych (100181) rozpoczyna się z chwilą przesłania przez Elektrownię mokrego wypadu mieszaniny popiołowo-żużlowej na składowiska (laguny).

Podczas kontaktu pulpy z wodą dochodzi do oddzielenia się lekkich frakcji mikrosfery od cięższych frakcji popioło-żużli. Następnie mikrosfera odpowiednią kombinacją studni przelewowych, kanałów i rur jest transportowana do komór ociekowych. Tam poddawana jest obróbce wstępnej, mającej na celu odfiltrowanie jak największej ilości wody oraz odseparowanie wszelkich naturalnych zanieczyszczeń. W takim stanie mikrosfera trafia na linię technologiczną, gdzie następują kolejne etapy oczyszczania i suszenia. Ostateczną wilgotność < 0,5% otrzymuje się podczas obróbki termicznej, gdzie jednocześnie następuje frakcjonowanie. Ostatni etap, to pakowanie gotowego już wyrobu do szczelnych opakowań wg życzenia Klienta.

Mikrosfera pakowana jest w 20 kg worki papierowe, 500 kg worki typu big-bags oraz luzem zasypywana do pojazdów typu cysterna. Opakowania jednostkowe umieszczane są na paletach, które w trosce o zachowanie właściwości fizycznych wyrobu, zabezpieczone są folią termokurczliwą.